Strategie opțională echilibrată. Urmăriți-ne!


cum să faci bani la 40 de ani

Oferta curriculară Oferta curriculară Oferta curriculară  urmăreşte ca în fiecare an şcolar să se folosească cu randament maxim resursele umane şi materiale în scopul de a răspunde nevoilor şi intereselor elevilor şi părinţilor, prin: existenţa unui curriculum nucleu aplicat creativ, conform metodologiei în vigoare; programe CDŞ elaborate de cadrele didactice în funcţie de opţiunile elevilor aplicarea unor strategii adecvate nivelului elevilor şi a unui demers didactic informativ-formativ; pregătirea suplimentară a elevilor pentru examene, concursuri, olimpiade; desfăşurarea unor activităţi extracurriculare atractive; Şcoala Gimnazială Nr.

O gamă largă de activităţi şcolare şi extraşcolare pot valorifica şi dezvolta strategie opțională echilibrată şi interesele specifice elevilor şi vor contribui esenţial la formarea lui ca personalitate echilibrată şi armonioasă, capabilă să trăiască într-o strategie opțională echilibrată modernă şi polivalentă. Formarea la elevi a capacitatii de a comunica eficient în situatii reale; Formarea si dezvoltarea capacitatii de adaptare si integrare în comunitate; Formarea atitudinilor de toleranta, responsabilitate, solidaritate, prietenie etc; Asigurarea strategie opțională echilibrată orientari scolare si profesionale optime, tinand cont de aspiratiile si aptitudinile elevilor; Formarea capacitatilor si a motivatiilor necesare învatarii in conditiile unei societati in schimbare.

  • Numărul 44, nov.
  • discipline opționale - bcvologistics.ro
  • Cele șapte domenii de acțiune strategice ale noastre Astfel ne asigurăm durabilitatea Crearea de valoare: Sporim valoarea companiei noastre pe termen lung.
  • Интуиция подсказала Элвину, что удивить Хедрона будет очень непросто.
  • EUR-Lex - DC - RO - EUR-Lex
  • Unde să deschideți un cont de tranzacționare
  • Прежде чем мы начнем обсуждение, что же следует предпринять.
  • Prognozele de tranzacționare 2022

Pentru a asigura realizarea obiectivelor propuse, pornind de la contextul socio-economic al zonei în care se aflã scoala, de la situatia familiilor elevilor si atitudinea acestora fata de scoala, de la resursele umane si materiale ale scolii, consiliul profesoral a propus elevilor si parintilor un strategie opțională echilibrată de activitati optionale în alcãtuirea caruia s-a tinut cont si de optiunea elevilor si parintilor. Oferta extracurriculara Extinderea activitatilor instructiv — educative in spatiul extrascolar; Organizarea de pregatiri suplimentare pentru prevenirea esecului scolar si obtinerea performantei; Organizarea de excursii tematice de 1 — 2 zile si de tabere scolare; Participarea elevilor la spectacole de teatru, muzica; Organizarea de serbări, concursuri, serate pe diferite teme si cu diferite ocazii, sesiuni de comunicari stiintifice; Organizarea unor manifestari stiintifice si artistice de Ziua Scolii; Discutii, dezbateri cu invitati din diferite domenii de activitate; Participarea elevilor în activitatii redactionale si publicitare.

cum poți câștiga bani pentru avans